Friday, July 08, 2005

Cory Kung

Ayan na. Tita Cory has called on PGMA to resign. Good luck sa ating lahat. Tonight I might go to Malate bago magkagulo na ang lahat.

1 Comments:

Anonymous Leigh said...

Huwag na muna. Baka kung ano pa ang mangyari mamaya. Unless you want to update everyone on what's happening via blog or phlog. :-)

4:09 PM  

Post a Comment

<< Home