Thursday, June 16, 2005

Word Play

Been so busy the past few days. I’m so thankful to receive the following email from a friend. I’ll share it with you guys cuz I found it hilarious.

Once again, The Washington Post published its yearly contest in which readers are asked to supply alternate meanings for various words.

And the winners are...

1. Coffee (n.), a person who is coughed upon.

2. Flabbergasted (adj.), appalled over how much weight you have gained.

3. Abdicate (v.), to give up all hope of ever having a flat stomach.

4. Esplanade (v.), to attempt an explanation while drunk.

5. Willy-nilly (adj.), impotent.

6. Negligent (adj.), describes a condition in which you absentmindedly answer the door in your nightgown.

7. Lymph (v.), to walk with a lisp.

8. Gargoyle (n.), an olive-flavored mouthwash.

9. Flatulence (n.) the emergency vehicle that picks you up after you are run over by a steamroller.

10. Balderdash (n.), a rapidly receding hairline.

11. Testicle (n.), a humorous question on an exam.

12. Rectitude (n.), the formal, dignified demeanor assumed by a proctologist immediately before he examines you.

13. Oyster (n.), a person who sprinkles his conversation with Yiddish expressions.

14. Pokemon (n), A Jamaican proctologist.

15. Frisbeetarianism (n.), The belief that, when you die your Soul goes up on the roof and gets stuck there.

16. Circumvent (n.), the opening in the front of boxer shorts.

Can you think of your own?

3 Comments:

Anonymous XP said...

Someone forwarded this to me via email: So funny. =0)

TAGALOG WORDS YOU SHOULD KNOW
1. BAKTOL--- ang ikatlong lebel ng mabahong amoy sa kili-kili. ang baktol ay kapareho ng amoy ng nabubulok na bayabas. ito'y dumidikit sa damit, at humahalo sa pawis. madalas na naaamoy tuwing registration, sa elevator o FX.
2. KUKURIKAPU--- libag sa ilalim ng boobs. madalas na namumuo dahil sa labis na baby powder na inilalagay sa katawan. maaari ding mamuo kung hindi talaga naliligo o naghihilod ang isang babae. ang KUKURIKAPU ay mas madalas mamuo sa mga babaeng malalaki ang joga.
3. MULMUL--- buhok sa gitna ng isang nunal. mahirap ipaliwanag kung bakit nagkakaroon ng MULMUL ang isang nunal, subalit hindi talaga ito naaalis, kahit na bunutin paito, maliban na lamang kung ipapa-laser ito.
4. BURNIK--- taeng sumabit sa buhok sa pwet. madalas nararanasan ng mga taong nagti-tissue lamang pagkatapos tumae. ang BURNIK ay mahirap alisin, lalo na kapag natuyo naito. ipinapayo sa mga may BURNIK na maligo na lamang upang ito'y maalis.
5. ALPOMBRA--- kasuotan sa paa na kadalasang makikitang suot ng mga tindero ng yosi sa quiapo. ito'y may makipot na suotan ng paa, at manipis na swelas. mistulang sandalyas ito ng babae pero kadalasang suot ng mga lalaki. available in blue,red, green, etc.
6. BAKOKANG--- higanteng peklat. ito'y madalas na dulot ng mga sugat na malaki na hindi ginamitan ng sebo de macho habang natutuyo. imbes na normal na balat ang nakatakip sa bakokang, ito'y mayroong makintab na takip.
7. AGIHAP--- libag na dumikit sa panty o brief. nabubuo ang AGIHAP kung ang panty o brief ay suotsuot na nang hindi bumababa sa tatlong araw.
8. DUKIT--- ito ang amoy na nakukuha kung isinabit mo ang daliri mo sa iyong puwit o sa puwit ng iba
9. SPONGKLONG - ito'y isang bagong wikaan nangangahulugan isang estupidong tao.
10. LAPONGGA - ito'y kahintulad sa laplapan o kaya sa lamasan
11.WENEKLEK - ito ang buhok sa utong nakadalasang nakikita sa mga tambay sa kanto na laging nakahubad. Meron din ang babae nito.
12. BAKTUNG - pinaikling salita ng BAKAT-UTONG.
13. BAKTI --- bakat panty
14. ASOGUE --- buhok sa kilikili
15. BARNAKOL --- maitim na libag sa batok na naipon sa matagal na panahon
16. BULTOKACHI - tubig na tumatalsik sa pwet kapag alalaglag ang isang malaking ebak
17. BUTUYTUY - etits ng bata
18.JABARR - pawis ng katawan
19.KALAMANTUTAY - mabahong pangalan
20.McARTHUR - taeng bumabalik after mong i-flush

3:17 AM  
Blogger Punks said...

Notable - A guy with a very huge dick.

3:47 AM  
Blogger ivygurlalush said...

hahaha! I'm sorry but I really ha to laugh. and good one imogen! :) hope you have a good day :)

11:36 PM  

Post a Comment

<< Home