Wednesday, October 12, 2005

More Photos

Kindly indulge us one last time, please.

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Thank you.

2 Comments:

Anonymous ski said...

ay winner!!! hahaha ang ganda ng tags

12:46 AM  
Blogger McVie said...

Siyempre! Sayang naman ang aking pagka-copywriter kung chaka ang taglines. ;-)

11:45 AM  

Post a Comment

<< Home