Saturday, January 07, 2006

Bagong Taon Ay Mag Bagong Buhay…